úterý 14. dubna 2009

Referát s vodotiskem

Jako další úkol ve Wordu jsme měli vytvořit na zadané téma referát, pokud možno s vodotiskem.
Fyzika

Abychom se naučili správně vytvářet plakáty s využitím ve vyuce, vytvářeli jsme plakát podle předlohy.Mně zadal p.učitel fyziku-práci, výkon.Nebylo to vůbec jednoduché, vytvořit co nejvěrnější kopii.

Předloha
můj "výtvor"Diplomky

Jelikož jsme probírali Word, dostali jsme za úkol vytvořit v tomto textovém editoru diplomy pro různé akce.
Různé sportovní akce


Literární soutěž
Zeměpisná olympiáda


sobota 4. dubna 2009

1. VeLiKoNoČnÍ FoTkY
Jelikož se mi nechtělo kreslit, vyfotila jsem pár fotek.